Dôležitá informácia: Zaregistrovali sme phishingové e-maily smerované na našich zákazníkov!

Aby ste predišli zneužitiu Vašej e-mailovej schránky, venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám: · Spoločnosť Slovak Telekom nikdy nežiada osobné alebo prihlasovacie údaje svojich zákazníkov prostredníctvom elektronickej pošty. · Neodpovedajte na e-maily, v ktorých od Vás ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcich sa za zamestnancov ST, žiada poskytnutie osobných informácií, prístupových údajov (napr. login a heslo do schránky elektronickej pošty). O akýchkoľvek pokusoch o získanie Vašich údajov neodkladne informujte ST. · Nespúšťajte, resp. neotvárajte neznáme prílohy a internetové odkazy obsiahnuté v tele nevyžiadaných e-mailov a v e-mailoch od neznámych odosielateľov. · Venujte zvýšenú pozornosť podozrivým e-mailom. Tieto môžu v prvej chvíli vyzerať, že pochádzajú z dôveryhodných zdrojov. · Neposielajte a nevkladajte osobné údaje alebo iné informácie na nezašifrované a nezabezpečené internetové stránky. · Do emailovej schránky sa prihlasujte z dôveryhodného počítača, ktorý má pravidelne aktualizovaný antivírusový a antispyware softvér. · V prípade ak ste tak urobili, urýchlene si zmente heslo do Vašej e-mailovej schránky a kontaktujte nás na 0800 123 777

Otázky a objednávky

volajte bezplatne podporu internetových služieb 0800 123 777